Пилатес е систем од физички вежби создадени од Јозеф Пилатес во првата половина на 20 век, во Германија. Во 2005-тата година во Соединетите Американски Држави имало 11 милиони луѓе кои редовно ја практикуваат оваа дисциплина како и 14 000 инструктори.

Пилатес овој метод го нарекол Контрологија, бидејќи верувал дека неговиот метод го користи умот да ги контролира мускулите. Програмата се фокусира врз централните мускули кои го стабилизираат телото и се од суштинско значење за поддршката на –рбетот. Конкретно, пилатес вежбите ве учат на свесност во дишењето и држењето на рбетот и имаат цел да ги зајакнат внатрешните мускули на торзото.